top of page

VÝUKA

LYŽOVÁNÍ

Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování

INTERSKI ČR vydává v reakci na rozhodnutí AK MŠMT ze dne 1. 5. 2013 Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování.


Tyto zásady reagují na rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu MŠMT ČR, která od 1. 5. 2013 rozhodla mj. akreditovat pro oblast sportu pouze trenérskou a instruktorskou kvalifikaci s dotací 150 hodin výuky a právem na získání Živnostenského oprávnění.


Zásady konkretizují doporučený minimální obsah a rozsah školení kvalifikace Instruktor lyžování (IL) jednotlivých akreditovaných zařízení sdružených v IS ČR (dále jen AZ) za nových podmínek.


Zásady dále upravují doporučené podmínky pro udělení nižších i vyšších interních kvalifikací AZ.

DSC_7659.JPG

1. Lyžařské kvalifikace

1.1 Praktikant sjíždění (Psj) / běhu (Pb) / základního lyžování (Pzl) / telemarkového lyžování (Ptl)

Jedná se o interní kvalifikace AZ nižší než IL (1.3), které jsou užívané jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR. Držitelé kvalifikace Praktikant jsou oprávněni být pomocníkem osoby s kvalifikací Instruktor (1.2) a vyšší při řízení a vedení výcviku. Kvalifikace Praktikant neopravňuje k vydání Živnostenského listu. 


Délka školení je min. 20 hod (2 dny).
Obsahovou náplň a hodinovou dotaci teorie i praxe stanovuje AZ.
Podmínkou pro přijetí do školení je dosažení věku 15 let.


*základní a školní lyžování zahrnuje výuku sjíždění i běhu.

1.2 Instruktor sjíždění (Isj) / běhu (Ib) / základního lyžování (Izl) / školního lyžování (Išl) / telemarkového lyžování (Itl)
1.3 Instruktor lyžování (IL)

Je profesní kvalifikace, která splňuje z hlediska obsahu a rozsahu školení, zkouškových požadavků a  předepsané  praxe podmínky  pro udělení „Osvědčení o odborné způsobilosti“ a opravňuje v souladu s  požadavky Živnostenského zákona k vydání Živnostenského listu v oblasti výuky lyžování dle požadavků AK MŠMT z 1. 5. 2013.

Držitel kvalifikace Instruktor lyžování samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje lyžařský výcvik a je oprávněn školit a doškolovat kvalifikace: Praktikant (1.1) a Instruktor (1.2), vždy jen v rámci své specializace.


Školení této kvalifikace zahrnuje výuku jedné ze specializací: sjíždění, běh na lyžích nebo telemarkové lyžování vždy v rozsahu 150 hodin. Podmínkou pro přijetí do školení je úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a absolvování minimálně 7 dnů výukové praxe jako Instruktor (1.2), která musí být doložena potvrzením vysílající organizace.


Délka školení je min. 150 hod
Školit tuto kvalifikaci může CL, UL nebo DUL (držitel vyšší kvalifikace a příslušné specializace).
Do celkového rozsahu školení lze započítat školení interní kvalifikace Instruktor (1.2)  v rozsahu 50 hodin u samostatných specializací, či poměrné části hodin sjíždění a běhu ze školení IZL či IŠL,  avšak  pouze v případě, že bylo získáno u AZ dle podmínek MŠMT ČR.
Minimální rozsah a obsah školení je uveden v Příloze č. 1.


V dokladu o absolvování školení bude uvedeno:
„Osvědčení o odborné způsobilosti Instruktor lyžování  v rozsahu 150hod se specializací sjezd/běh/telemarkové lyžování …….“

1.4 Cvičitel lyžování

Jedná se o interní kvalifikaci AZ vyšší než IL (1.3), která je používaná jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR.
Školit a udělovat tuto kvalifikaci mohou:

 • UL nebo DUL dle své specializace (držitel vyšší kvalifikace)

 • AZ,  která mají akreditaci na IL

 • AZ,  která jsou členy INTERSKI ČR

Její držitel samostatně plánuje, vede a vyhodnocuje lyžařský výcvik a je oprávněn školit a doškolovat kvalifikace: Praktikant (1.1), Instruktor (1.2) a Instruktor lyžování (1.3), vždy jen v rámci své specializace.


Školení této kvalifikace zahrnuje výuku dvou specializací (150 hod získané kvalifikace IL(1.3) + 100 hod 2. specializace). V rámci specializací je možno alternativně zvolit: sjezdové lyžování, běh na lyžích, telemarkové lyžování, snowboarding.Minimální rozsah školení je 250 hod, náplň školení musí odpovídat standardům pro udělení známky IVSI. Do celkového počtu hodin je započteno 150 hod školení IL (1.3), u specializace je možno započítat 50 hod školení Instruktora běhu / telemarkového lyžování (1.2) nebo Instruktora základního snowboardingu.


Obsahová náplň a hodinová dotace teorie i praxe jsou uvedeny v Příloze č. 1.

V dokladu o absolvování školení bude uvedeno:
„Cvičitel lyžování dle standardů IVSI v rozsahu 250 hod se specializací …….“

1.5 Učitel lyžování

Jedná se o interní kvalifikaci AZ vyšší než IL (1.3) i CL (1.4), která je používaná jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR.


Držitel licence Učitel lyžování plní stejné úkoly jako Cvičitel lyžování (1.4), může vykonávat lektorskou činnost při školení a doškolení kvalifikace: Praktikant (1.1), Instruktor (1.2), Instruktor lyžování (1.3) a Cvičitel lyžování (1.4), vždy jen v rámci své specializace.


Kvalifikaci mohou udělovat pouze vysoké školy, které mají akreditovaný studijní program UL (Akreditační komisí pro vysoké školy) v oblasti tělesné výchovy a sportu.


Podmínkou přijetí do školení je  úspěšné absolvování přijímacích pohovorů a absolvování minimálně 14 dnů výukové praxe jako CL (1.4), která musí být doložena potvrzením vysílající organizace.
Minimální rozsah školení je 450 hodin.
Do celkového počtu hodin se započítává 250 hodin školení Cvičitele lyžování (1.4). 

Jedná se o interní kvalifikaci AZ nižší než IL (1.3), které jsou užívané jednotlivými sdruženími a členskými organizacemi INTERSKI ČR. Držitel kvalifikace Držitelé kvalifikace Instruktor jsou oprávněni samostatného plánování, vedení a vyhodnocování výcviku. Kvalifikace Instruktor neopravňuje k vydání Živnostenského listu.


Délka školení je v rozsahu min. 50 hodin (5–6 dnů).
Obsahová náplň a hodinová dotace teorie i praxe jsou uvedeny v Příloze č. 1.
Podmínkou pro přijetí do školení je dosažení věku 18 let.

*základní a školní lyžování zahrnuje výuku sjíždění i běhu.

2. Platnost kvalifikace

Všechny kvalifikace jsou platné do 31.12. pátého roku po ukončení příslušného školení. Osvědčení o odborné způsobilosti k získání Živnostenského listu má platnost časově neomezenou.


Prodloužení platnosti provádí příslušné AZ na základě absolvování doškolovacího semináře, jehož minimální délka je 20 hod (2 dny). Obsahovou náplň doškolovacího semináře stanovuje AZ.

3. Členství v mezinárodních lyžařských organizacích

Držitelé kvalifikací Cvičitel lyžování a Učitel lyžování mohou získat známky a průkazy mezinárodních lyžařských organizací sdružených v INTERSKI INTERNATIONAL prostřednictvím českých národních zástupců po splnění předepsaných podmínek:

 • ISIA (International Ski Instructors Association) – po splnění podmínek Minimum standardu ISIA (zástupce APUL).

 • IVSI (International Verband der Schneesport-Instruktoren) – po splnění podmínek Minimum standardu IVSI (zástupce SLČR).

DSC_7659.JPG
4. Zkouškové požadavky pro jednotlivé kvalifikace

Zkouškové požadavky zahrnují:

 • zkoušky z teorie

 • zkoušky z praxe

 • zkoušky z metodické praxe (metodický výstup)

 

Zkouškové požadavky v rámci zkoušky z praxe:

4.1 Instruktor sjíždění (Isj) / běhu (Ib) / základního lyžování (Izl) / školního lyžování (Išl) / telemarkového lyžování (Itl)

Minimálně 3 prvky: 

 • Sjíždění

- povinné:

1. oblouk v pluhu.

2. základní paralelní oblouk

- volitelné:

1. oblouk z přívratu vyšší lyží

2. krátký paralelní oblouk

3. základní carvingový oblouk

 

 • Běh

- povinné:

1. střídavý běh dvoudobý
2. oboustranné bruslení dvoudobé

- volitelné:

1. soupažný běh jednodobý
2. oboustranné bruslení jednodobé

 

 • Telemarkové lyžování

- povinné:

1. základní telemarkový oblouk
2. carvingový telamarkový oblouk (střední poloměr)

- volitelné:

1. krátký telemarkový oblouk
2. skok (terénní vlna nebo snowpark)
3. volná jízda (změna rytmu jízdy a poloměru oblouků

*základní a školní lyžování zahrnuje výuku sjíždění i běhu.

4.2 Instruktor lyžování (IL) 150 hod

Minimálně 6 prvků: 

 • Sjíždění

- povinné:

1. oblouk v pluhu
2. základní paralelní oblouk
3. střední carvingový oblouk
4. regulace rychlosti přechodem z carvingových do smýkaných oblouků a naopak

- volitelné:

1. oblouk z přívratu vyšší lyží
2. krátký paralelní oblouk
3. oblouk s přeskokem
4. volná jízda s využitím variability terénu
5. regulace rychlosti změnou poloměru oblouku (přechodem ze středních do krátkých oblouků a naopak)

 • Běh

- povinné:

1. střídavý běh dvoudobý
2. soupažný běh (jednodobý)
3. oboustranné bruslení jednodobé
4. oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickou prací paží

- volitelné:

1. oboustranné bruslení prosté
2. navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu
3. navazování jednotlivých způsobů bruslení

 

 • Telemarkové lyžování

- povinné:

1. základní telemarkový oblouk
2. carvingový telemarkový oblouk
3. krátký telemarkový oblouk
4. skok (terénní vlna nebo snowpark)


- volitelné:

1. volná jízda v proměnlivých podmínkách, změna rytmu jízdy (firn, boule nebo hluboký sníh)
2. volná jízda (změna rytmu jízdy a poloměru oblouků)
3. freestyle na sjezdovce, jízda pozadu (switch

DSC_7659.JPG
4.3 Cvičitel lyžování (CL) 250 hod

Minimálně 6 prvků: 

 • Sjíždění

- povinné:

1. oblouk v pluhu
2. základní paralelní oblouk
3. střední carvingový oblouk
4. krátký paralelní  oblouk
5. regulace rychlosti přechodem z carvingových do smýkaných oblouků a naopa

- volitelné:

1. oblouk z přívratu vyšší lyží
2. oblouk s přeskokem
3. volná jízda s využitím variability terénu
4. regulace rychlosti změnou poloměru oblouku (přechodem ze středních do krátkých oblouků a naopak)

 

 • Běh

- povinné:

1. střídavý běh dvoudobý
2. soupažný běh (jednodobý)
3. oboustranné bruslení jednodobé
4. oboustranné bruslení dvoudobé se symetrickou prací paží
5. oboustranné bruslení dvoudobé s asymetrickou prací paž

- volitelné:

1. oboustranné bruslení prosté
2. navazování jednotlivých způsobů klasické techniky běhu
3. navazování jednotlivých způsobů bruslení

 

 • Telemarkové lyžování

- povinné:

1. základní telemarkový oblouk
2. carvingový telemarkový oblouk
3. krátký telemarkový oblouk
4. skok (terénní vlna nebo snowpark)
5. volná jízda (změna rytmu jízdy a poloměru oblouků

- volitelné:

1. volná jízda v proměnlivých podmínkách, změna rytmu jízdy (firn, boule nebo hluboký sníh)
2. freestyle na sjezdovce, jízda pozadu (switch)

5. Schéma výuky

Schéma výuky sjíždění a zatáčení vychází z obsahu metodiky „Česká škola lyžování“ (minimální obsah viz. Příloha č. 2) nebo z obsahu metodiky „Česká cesta“ (minimální obsah viz. Příloha č. 3).


Schémata, uvedená v Přílohách č. 2 a 3 jsou rámcová a každé AZ si je může graficky upravit a doplnit dle svého zaměření.


AZ si variantně zvolí příslušnou metodiku, podle které bude provádět výuku.

6. Závěrečná ustanovení

AZ jsou povinna dodržovat podmínky, za kterých jim byla akreditace udělena, rozsah a obsah výuky, zkouškové požadavky a vést řádnou evidenci o průběhu vzdělávací akce, účasti a vydaných Osvědčeních a ostatních dokladech o absolvování.


Tyto Zásady stanovují doporučené minimální požadavky na rozsah, obsah a zkoušky. AZ mohou vyžadovat jiný rozsah a obsah výuky, avšak při plném uznávání a respektování vzdělání získaného u jiného AZ. To však nevylučuje právo příslušného sdružení provést přezkoušení, případně doškolení uchazeče v nezbytném rozsahu.


Platnost Zásad je stanovena od   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  a nahrazují Zásady MŠMT ČR čj.: 32 371/2004-50 ze dne 30. 11. 2004.

DSC_7659.JPG
Příloha č. 1
Učební osnova pro jednotlivé kvalifikace lyžování
Příloha č.1 - náplň vzdělání
Příloha č. 2
ČESKÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ
STRUKTURA VÝUKY TECHNIKY SJÍŽDĚNÍ A ZATÁČENÍ NA LYŽÍCH V ETAPĚ ZÁKLADNÍHO LYŽOVÁNÍ
ŘEZANÉ OBLOUKY
SMYKOVÉ OBLOUKY

VŠEOBECNÁ LYŽAŘSKÁ PRŮPRAVA

SPECIALIZOVANÁ PRŮPRAVA

II. ČÁST – speciální výcvik

I. ČÁST – základní výcvik

SPECIALIZOVANÁ PRŮPRAVA

ZÁKLADNÍ CARVINGOVÝ

OBLOUK

FUN CARVING

ZÁKLADNÍ PARALELNÍ 

OBLOUK

KRÁTKÝ, STŘEDNÍ OBLOUK

PARALELNÍ OBLOUKY

DRIFTOVANÉ

ZÁKLADNÍ SMYKOVÝ OBLOUK

PARALELNÍ OBLOUKY

SMYKOVÉ

KRÁTKÝ, STŘEDNÍ OBLOUK

OBLOUK S PŘESKOKEM

OBLOUK V BOULÍCH

OBLOUK V HLUBOKÉM SNĚHU

OBLOUK S PŘIBRZDĚNÍM

RACE  CARVING

PARALELNÍ OBLOUKY

CARVINGOVÉ

STŘEDNÍ OBLOUK

II. ČÁST – speciální výcvik

I. ČÁST – základní výcvik

MODRÁ barva označuje techniku oddělené práce dolních končetin a zahájení tlakem do vnitřních hran lyží, využivajícím překlopení lyží a jejich autokinetiku ke „carvingovému“ řezání

FIALOVÁ barva označuje ve výše uvedené technice cílený „podíl smyku“ (driftování-přismýkávání)

ČERVENÁ barva vyznačuje biomechanicky odlišné „klasické smykové“ zahájení změny směru (proti)rotačním impulsem trupu s následným smykem na odlehčených lyžích

Příloha č. 2 - Česká škola lyžování - struktura výuky
DSC_7659.JPG
Příloha č. 3
ČESKÁ CESTA
Schéma výuky lyžování
%C4%8Cesk%C3%A1%20cesta_edited.jpg
SPORTOVNÍ A ZÁVODNÍ LYŽOVÁNÍ
ZÁVODNÍ LYŽOVÁNÍ
obří slalom a slalom
RACECARVING
dlouhý a krátký poloměr
JÍZDA V BOULÍCH
JÍZDA VE VOLNÉM TERÉNU
JÍZDA V HLUBOKÉM SNĚHU
JÍZDA NA STRMÝCH SVAZÍCH
NOVÁ ŠKOLA A VARIACE
FREESTYLE
Jízda na switch, skoky, rotace 180°, Jibbing, variace krátkých a dlouhých oblouků
Výuka začátečníků a pokročilých
CARVINGOVÝ OBLOUK
dlouhý a krátký poloměr
PARALELNÍ OBLOUK
dlouhý a krátký poloměr
zapíchnutí hole
OBLOUK Z PŘÍVRATU VYŠŠÍ LYŽÍ
ŠKOLA HRANĚNÍ
jízda a sesouvání šikmo svahem
OBLOUK V PLUHU
JÍZDA PO SPÁDNICI V PLUHU
JÍZDA PO SPÁDNICI
Přivyknutí na lyžařskou výzbroj a výstroj a jejich kontrola
Příloha č. 3 - Česká cesta
bottom of page