top of page
DSC_2022.JPG

VIZE & STRATEGIE INTERSKI ČR

Krátkodobé cíle (1–2 roky)
 • Revize stanov
  -    dílčí úpravy, zajištění souladu
  -    terminologie
  -    navazující směrnice bez zásadních změn

 • Revize hospodaření 
  -    stávající stav – vyhodnocení 
  -    optimalizace
  -    financování 

 • Modernizace komunikace
  -    sdílené dokumenty (dokumenty obecné, práce skupin a komisí)
  -    videokonference OPK/OPS/VV
  -    využití WhatsApp, Skype, popř. jiné komunikační platformy

 • Digitalizace spolku 
  -    datová schránka
  -    datové schránky členů
  -    elektronické podpisy zástupců (pro úřady, volby, důležitá jednání, smlouvy, hlasování, korespondence s potřebou průkazné identifikace)

   

 • Redesign webu
  -    nový web s využitím na mobilních zařízeních 
  -    výběrové řízení na zpracovatele a aktualizaci a administraci 

 • Dokončení tvorby profesních kvalifikací (NSK)

 • Harmonizace základu pro 50hodinové školení v jednotlivých pilířích možnost vytvoření jednotných dílčích specializací (telemark, skialp, freestyle)

 • Aktivní zahraniční spolupráce 
  -    v rámci Interski International
  -    bilaterálně s lyžařsky „příbuznými“ státy – např. Slovensko
  -    vytvoření demo týmu – pro potřeby reprezentace, kongresy, semináře…

 • Kontrolní činnost 
  -    vytvoření sboru inspektorů 

Dlouhodobé cíle (5 let – volební období)
 • Harmonizace vzdělání kvalifikačního standardu uvnitř pilířů, ale i napříč (účelně a smysluplně).

 • Jednotná národní metodika, alespoň v základních bodech (kostra) s možností odchylek, ne však zásadních – v tomto případě příliš liberalizace přináší chaos s negativními aspekty. 

 • Vytvoření společného národního lektorského sboru napříč členskou základnou.

 • Zvýšení prestiže profese, kultivace prostředí, cech (vč. etického kodexu).

 • Pojetí IL i jako promotéra regionu (v alpském prostředí je součást vzdělání s cílem zvýšení zájmu o region a podpora cestovního ruchu).

 • Profesní samospráva / komora – přenos gesce ze státu (úředníků) na odborníky (ti si sami určí vzdělání, kvalifikační systém, podmínky udílení kvalifikaci, kritéria lektorů, prolongace atp.).

 • Vypracování programu benefitů pro členy, např. slevy na materiál, pojištění, zajištění základního právního servisu bezplatně nebo za symbolickou úhradu, pro složitější případy zajištění zastoupení a další služby.

 

 • Společné souhrnné cíle
  -    Interski ČR jako servisní organizace pro své členy
  -    Moderní a reálně funkční spolek 
  -    Vyšší úroveň vzdělání 
  -    Vzájemná spolupráce
  -    Vzájemný respekt
  -    Zvýšení prestiže

 

bottom of page