top of page

PROFESNÍ KVALIFIKACE

IL / ISNB

Vše potřebné k PK

Vše, co potřebujete vědět o Profesních kvalifikacích Instruktor lyžování a Instruktor snowboardingu. Facts & Questions (FAQ) a veškerá dokumentace.

FAQ
DSC_2022.JPG

FAQ: Facts & Questions

1. V jakém stavu se nyní nachází PK IL/ISNB? Od kdy začne PK platit?
Aktuálně ve stavu věcného posouzení ze strany autorizujícího orgánu. V platnost vstoupí teprve až po schválení, přičemž AZ budou pokračovat i po schválení PK v režimu svých akreditací (vč. zkoušek) po celou dobu jejich platnosti, příp. si mohou požádat o novou akreditaci ještě před platností PK.


2. Bude si muset současné AZ povinně požádat o autorizaci?
Nebude, pokud nebude současně trvat na vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro získání živnostenského oprávnění. Může uzavřít smlouvu s autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek. Vzdělávat bude moci v současném režimu na základě akreditace pro daný kurz, obsah kurzu by měl však být přizpůsoben obsahu nadefinované zkoušky.


3. Dotkne se nějak PK nižších či vyšších kvalifikačních stupňů? Bude možné nadále školit a udílet nižší či vyšší kvalifikace?
PK nijak neovlivní autonomii AZ ve školení a udílení nižších či vyšších stupňů interních kvalifikací jednotlivých AZ ani vnitřní systémy v rámci mezinárodních standardů. 

 

4. Musí každý instruktor lyžování absolvovat zkoušku PK pro práci v lyžařské škole?
Nikoliv, pro práci v LŠ aktuálně postačí osvědčení získané na základě interních školení. Absolvovat zkoušku PK je nutné pouze pro získání živnostenského oprávnění, tedy samostatnou činnost (OSVČ), kde jsou logicky nároky vyšší.


5. Bude možné získat živnostenské oprávnění pro poskytování sortovních služeb v oblasti lyžování i na základě jiného vzdělání?
Ano – viz Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., příloha č. 2.


6. Je možné realizovat kurzy a zkoušky v zahraničí?
Kurzy jednoznačně ano, zkoušky dle aktuálně platných předpisů nikoliv, zkouška je však proveditelná i v podmínkách prostředí ČR. Současně se však diskutují možnosti řešení obdobně jako u jiných profesí (např. kapitán lodní dopravy, pilot dopravního letadla atp.).


7. Je možné zkoušku vykonat i bez absolvování školení?
Teoreticky to možné je, neboť systém vychází z principu prokazování znalostí a pokud má někdo např. vzdělání v zahraničí a praxi 20 let, má tak možnost své znalosti a dovednosti prokázat. Z praxe ostatních PK ovšem vyplývá, že bez adekvátní odborné přípravy a výcviku není možné zkoušku úspěšně absolvovat a je tak vhodné přípravné vzdělání každému uchazeči
doporučit.


8. Jsou zkoušky veřejně přístupné?
Ano, stejně jako všechny obdobné zkoušky se státní validitou. Tím je zajištěna i lepší kontrola autorizovaných osob a transparentnost. Blíže viz ust. § 18, odst. 5 zák.č. 179/2006 Sb.


9. Je možné parametry PK nadále upravovat?
Ano, oproti dosavadnímu systému je možné do standardu PK zasahovat, ať již formou pravidelných či mimořádných revizí. Lze tedy takto snáze reflektovat zkušenosti z praxe, aktuální trendy apod.


10. Bude nutné přezkoušení aktuálních držitelů kvalifikací a živnostenských oprávnění dle PK?
To v žádném případě nutné nebude, dosavadní kvalifikace, osvědčení i oprávnění zůstanou
v platnosti.

bottom of page