top of page
DSC_2022.JPG

INTERSKI ČR

K dosažení cílů INTERSKI ČR plní zejména tyto hlavní úkoly:

INTERSKI ČR, z.s. je asociace s více než pětadvacetiletou historií (ačkoliv oficiálně byla asociace založena v roce 2006), která sdružuje státem (MŠMT ČR) akreditovaná zařízení školící instruktory, cvičitele a učitele lyžování. Cílem INTERSKI ČR, z.s. je dbát o pokrok a spolupráci ve výuce lyžování a snowboardingu (dále jen lyžování) jak v ČR, tak i na mezinárodní úrovni, uplatňovat společenské hodnoty v mezilidských vztazích a vést své členy k zajišťování bezpečnosti lyžování a k ochraně přírody. Smyslem činnosti IS ČR je vzájemná informovanost, spolupráce a koordinace činnosti členských organizací.

 

 • vytváří podmínky pro spolupráci jednotlivých subjektů v něm sdružených, shromažďuje, vyhodnocuje a aktivně rozvíjí poznatky o výuce lyžování,

 • prezentuje v zahraničí výuku lyžování v ČR, a to především na mezinárodních kongresech INTERSKI či IVSI,

 • aktivně se zúčastňuje práce v mezinárodní organizaci INTERSKI a získané poznatky přenáší do lyžařského hnutí v ČR,

 • spolupracuje s orgány státní správy při koordinaci výchovy a školení lyžařských pedagogů a vytváření právních norem a předpisů v oblasti výuky lyžování s cílem sjednocení s mezinárodními standardy a uplatňováním nejnovějších didaktických a metodických postupů,

 • zlepšování výuky lyžování soustavným zvyšováním úrovně učitelů, cvičitelů i instruktorů lyžování, ale zejména přispění k bezpečnosti na sjezdových tratích i mimo ně,

 • vyvíjí publikační vzdělávací osvětovou a propagační činnost jak na území ČR, tak na poli mezinárodním,

 • využívá poznatků z oblasti péče o volný čas důsledným uplatněním zdravotně výchovných principů a ekologických zásad,

 • vytváří podmínky pro uskutečnění ideálu „Sport pro všechny“, rozvíjí péči o zdravotně postiženou populaci.

 

Struktura INTERSKI ČR:
PŘEDSEDA

Pavel Krnáč

MÍSTOPŘEDSEDA

Pavel Mrzena

ČLENOVÉ VÝKONÉHO VÝBORU
ŠKOLSKÁ OBLAST

Tomáš Gnad

SPOLKOVÁ OBLAST

Petr Meloun

KOMERČNÍ OBLAST

Radomil Seiml

KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA

Jaromír Lukáš

MÍSTOPŘEDSEDA

Lenka Shánělová

OPS – METODIKA

Jiří Matějů

​OPS – KVALIFIKACE

Robert Záboj

OPK – ŠKOLNÍ VÝUKA

Petr Kutač

OPK – SPOLKOVÁ VÝUKA

Jiří Gabriel

OPK – KOMERČNÍ VÝUKA

Petr Chalupa

Seznam členů INTERSKI ČR:

INTERSKI

INTERNATIONAL

Mezinárodní organizace INTERSKI INTERNATIONAL sdružuje téměř všechny kontinenty a státy, v nichž je výuka lyžování organizována, a která organizuje mezinárodní kongresy.  INTERSKI ČR je členem této organizace a na mezinárodních kongresech reprezentuje ČR.


Kromě národních asociací jsou členy INTERSKI INTERNATIONAL také samostatné odborné organizace:

 • ISIA (International Ski Instructors Association) – Mezinárodní asociace instruktorů lyžování, sdružující učitele lyžování z povolání

 • IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren) – Mezinárodní svaz instruktorů lyžování, sdružující Instruktory lyžování různých sportů na sněhu, včetně profesionálů

 • IVSS (Internationaler Verband für Schneesport an Schulen und Hochschulen) - Svaz lyžování na školách sdružuje učitele působící na školách a univerzitách, kteří vyučují lyžování jako součást školních učebních plánů

Interski International
ISIA_logo_WB.png
IVSI_logo_WB.png
IVSS_logo_WB.png
Interski Int
bottom of page